Pristatytos tarptautinių praktikų mokiniams galimybės

Atnaujinta: Penktadienis, 2018 rugsėjo 21 13:21

Erasmus galimybes webPrasidėjus naujiems mokslo metams Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras pakvietė mokinius susipažinti su „Erasmus+‟ mainų programos profesinių stažuočių užsienio šalių mokymo centruose ir įmonėse galimybėmis.

 

Informaciniame renginyje, vykusiame š. m. rugsėjo 19 d., Energetikos ir mechatronikos skyriaus bibliotekoje vos tilpo visi susidomėję. Susitikime pristatytas mokymo centro projekto „Prof[net]work: įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme“ (Nr. 2018-1-LT01-KA102-046826) galimybės mokiniams. Pristatymo metu aptartos artimiausios stažuotės, jų kryptis ir profesinių stažuočių turinys.

 

Šiame projekte dėmesys skiriamas tikslinės profesinio mokymo centro bendruomenės mokymosi kultūrai puoselėti lokaliu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Iniciatyva išskirtinė savo apibrėžtimi – tolstama nuo įprastinių ir fragmentiškų profesinio mokymo specialistų ir mokinių stažuočių, atsigręžiama į tarptautiškumo ir nuolatinio visų bendruomenės narių mokymosi sinergiją.

 

Aktualiausią informaciją apie „Erasmus+‟ programą, jos naujoves ir projekto galimybes, kuriomis galima pasinaudoti šiais metais, pateikė Plėtros skyriaus projektų vadovė Vytautė Vasiliauskienė.

 

Įgyvendinant projektą numatytos 30-ies informacinių technologijų ir inžinerinių specialybių mokinių bei 4-ių pameistrių praktikos projekto partnerių šalyse. Projektas apima automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, energetinių sistemų elektroniko, metalo apdirbimo staklininko, kompiuterinės įrangos derintojo, žiniatinklio programuotojo, Java programuotojo, multimedijos paslaugų teikėjo ir kitas profesijas.

 

„Šių metų naujovė – ilgalaikės „ErasmusPRO“stažuotės, kurių trukmė – 3 mėnesiai“, – pristatyme pabrėžė V. Vasiliauskienė, – šios galimybės leidžia geriau išmokti ir sustiprinti savo profesinius įgūdžius, o ruošiantis į stažuotę mokiniams yra numatyta itin patogi kalbų mokymosi sistema.“

 

Iniciatyva „ErasmusPro“, skirta profesinio rengimo ir mokymo įstaigose besimokančių asmenų judumui ilguoju laikotarpiu skatinti.

 

Deivydas Erasmus

Energtinių sistemų elektronikas Deivydas Saldukas (nuotraukos autorė – Reda Jokymaitytė)

 

Renginyje tarptautinių stažuočių patirtimi, įspūdžiais ir patarimais pasidalijo dvyliktokas, energetinių sistemų elektroniko specialybės mokinys Deivydas Saldukas, pagal „Erasmus+‟ programą tris savaites stažavęsis Vokietijoje.

 

Pildyti dokumentus ir dalyvauti atrankoje būsimą specialistą labiausiai skatino noras daugiau išmokti ir pažinti. „Kiekviena patirtis yra patirtis, – susirinkusiems sakė D. Saldukas, – be profesinių įgūdžių mane taip pat domino galimybė pažinti naujus žmones ir kitas kultūras. Prieš išvykstant į Vokietiją domėjausi, kas ką žino apie šią šalį ir jos žmones. Turiu pripažinti, kai kas atitiko, tačiau pasiteisino ne viskas.“

 

„Galiu drąsiai sakyti, kad tikrai patobulinau profesinius įgūdžius, išmokau naujų dalykų, tačiau pakankamai laiko vakarais turėjome apžiūrėti ir miesto įžymybes, muziejus,“ – teigė Deivydas,  rodydamas stažuotėje užfiksuotas fotografijas.

 

„Erasmus+“ – tai ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto rėmimo Europoje programa, kurios biudžetas – 14,7 mlrd. eurų. Pasinaudojant šia programa, daugiau kaip 4 mln. europiečių suteikta galimybė mokytis, stažuotis, įgyti patirties ir savanoriauti užsienyje.

 

Pagrindinis Programos „Erasmus+“ tikslas – padėti įgyvendinti ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, socialinės lygybės ir įtraukties strategiją „Europa 2020“ bei siekti ES bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos „ET 2020“ tikslų. Ja siekiama spręsti klausimus, susijusius su nedarbo, ypač jaunimo, mažinimu ir suaugusiųjų mokymosi siekiant įgyti naujų įgūdžių ir įgūdžių, kurių reikia darbo rinkoje, skatinimu.

 

EU flag Erasmus vect POSProjektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.