Vyks Vilniaus technologijų mokymo centro tarybos narių rinkimai

Atnaujinta: Pirmadienis, 2018 gruodžio 17 12:12

Balsavimas2018 m. gruodžio 18 d. vyks Vilniaus technologijų mokymo centro tarybos narių rinkimai (LR profesinio mokymo įstatymas 16, 17 str.). Vilniaus technologijų mokymo centro taryba (kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 9 žmonių) atlieka Švietimo įstatyme nustatytas ir kt. funkcijas. Taryba sudaroma 5 metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo tarybos įgaliojimų pradžios. 

 

Kviečiame iki 2018 m. gruodžio 17 d. 16.00 val. teikti pasiūlymus dėl mokytojų ir kitų darbuotojų atstovų į Mokymo centro tarybą kandidatus (nuostatai). Tarybos nariu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Švietimo įstatyme, asmuo. Tarybos nariu negali būti valstybės politikai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Kiekvienas darbuotojas (kuris nėra mokytojas) gali pasiūlyti vieną kandidatą iš kitų darbuotojų tokiu būdu: 

Tokia pat siūlymo procedūra mokytojams, kiekvienas mokytojas gali pasiūlyti vieną kandidatą iš mokytojais dirbančių darbuotojų. Jeigu pasiūlytų kandidatų skaičius bus lygus reikiamos pozicijos narių skaičiui, rinkimų komisija nustatys papildomą laiką, per kurį darbuotojai galės siūlyti papildomus kandidatus. Šiuo atveju, kandidatus galės siūlyti ir tie darbuotojai, kurie jau buvo pasiūlę savo kandidatus.

 

Darbo tarybos rinkimų komisija: