Profesinės stažuotės metu ‒ vadybos ir kultūrinio bendradarbiavimo pamokos

Atnaujinta: Antradienis, 2019 sausio 08 13:54

Stazuote Lenkijoje 2018Profesinių patirčių semtis nebūtina keliauti už jūrų marių ‒ kaip įsitikino Vilniaus technologijų mokymo centro pedagogės Alina Vaitekuniene ir Edita Šalkovskaja, inovacijų ir efektyvesnių sprendimo būdų galima dairytis ir kaimyninėje Lenkijoje. „Erasmus+“ projekto „Prof[net]work: įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme“ stažuotės metu mokymo centro darbuotojos gilinosi, kaip kolegos iš „Zespol Szkol Technicznych“ Rybniko mieste įgyvendina bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ‒ darbdaviais ‒ politiką bei kitas strategines partnerystes.

 

 

Stiprioji kolegų pusė ‒ pasidalinta lyderystė

 

Vilniaus technologijų mokymo centro darbuotojos, vykusios į „Zespol Szkol Technicznych“ ‒ plataus profilio profesinio mokymo centrą ‒, kuris turi išvystytus santykius su vietos įmonėmis, vylėsi pasisemti patirties įstaigos veiklos, darbų organizavimo klausimais, sprendžiančiais strateginių partnerysčių su socialiniais partneriais įgyvendinimą. Pasak pedagogės ir Vilniaus technologijų mokymo centro praktikos vadovės A. Vaitekūnienės minėtos Rybniko mokyklos veikla darniai koordinuojama: „Veiklos organizavimas šioje mokykloje yra sklandus, pirmiausia, todėl, kad kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už konkrečią sritį ir būtent jai skiria daugiausia laiko, nuosekliai gilinasi.“

 

Kadangi A. Vaitekūniene Lietuvoje dirba vadybinį darbą, specialistė organizaciniams kolegų veiklos principams skyrė ypatingą dėmesį. „Visapusiška komunikacija su kolegomis, mokiniais stengiantis siekti bendro tikslo ir bendruomeniškumo dvasia ‒ viena stipriųjų „Zespol Szkol Technicznych“ pusių. Pavyzdžiui, bendri renginiai su vietos bendruomene, darbdaviais, vietos politikais ir kitų švietimo įstaigų kolektyvais ‒ įprasta praktika. Dalis šių suinteresuotų grupių, ypač švietimo politikos atstovai ir, žinoma, darbdaviai, aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime, konsultuodami dėl mokymo programų turinio, specialistų poreikio bei įdarbinimo klausimais,“ ‒ pasakoja Vilniaus technologijų mokymo centro praktikos vadovė.

 

Stazuote Lenkijoje 2018 4

Stazuote Lenkijoje 2018 11 

Ypatingas dėmesys ‒ specialistų praktikai įmonėse

 

Praktikos vadovė A. Vaitekūnienė kaip vieną iš gerųjų praktikų įvardijo kolegų Lenkijoje bendradarbiavimą su įmonėmis. „Įmonės kartą per savaitę arba kartą per mėnesį kviečia įvairių specialybių mokinius pasisemti patirties. Taip įgyvendinimas mokymasis darbo vietoje, o įmonės užsiaugina būsimą darbuotoją. Tokiu bendradarbiavimu yra suinteresuotos pačios įmonės, kurios geriausiems mokiniams moka skatinamąsias stipendijas,“ ‒ pasakoja Alina.

 

Projekto dalyvė, profesijos mokytoja Edita, antrina kolegei ir patvirtina, kad toks darbdavių indėlis į ruošiamą profesionalą yra labai sveikintinas. Akcentuodama abipusę naudą, ji komentuoja šio bendradarbiavimo principus: „Tarp darbdavio ir mokinio sudaromos ilgalaikės sutartys, sudarančios sąlygas mokiniams bemaž kas mėnesį atlikti praktiką įmonėje. Savo ruožtu, darbdavys moka stipendiją geriausiems būsimiems specialistams, o po baigimo šie mokiniai turi kurį laiką dirbti įmonėje. Pavyzdžiui, mokinys, būdamas 16 metų, pasirenka „Zespol Szkol Technicznych“ mokykloje specialybę kartu su galimybe įgyti išsilavinimą gimnazijos skyriuje ir mokosi čia ketverius metus, tačiau praktiką atlieka pas tą patį darbdavį kasmet.“

 

Pasak profesijos mokytojos,  E. Šalkovskajos, „mokyklos administracija skiria ypatingą dėmesį dardavių lūkesčiams patenkinti: vyksta konsultacijos, darbo rinkos tyrimai, analizuojami vietos įmonių poreikiai ir lūkesčiai“. Gilindamasi, kaip kolegos Lenkijoje rengia dalykų mokymo programas ir jų turinį pritaiko organizuojant mokinių praktinį mokymą, pastebi, kad be veiklos organizavimo skirtumų, tarp Lietuvos ir Lenkijos profesinio mokymo sistemų esti ir nemažai panašumų ‒ tapačiai organizuojamas mokinių priėmimas ir mokymo procesas.

 

Stazuote Lenkijoje 2018 12

 

Lenkijai minint šimtmetį ‒ gražus kultūrinis gestas projekto dalyviams iš Lietuvos

 

Projekto dalyvės, Alina ir Edita, kaip „Zespol Szkol Technicznych“ buvo pakviestos į iškilmingą mokymo centre vykusį Lenkijos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio minėjimą, kuriame buvo pristatytos kaip garbingos viešnios iš Lietuvos. „Minėjimo metu mokyklos vadovas trumpai papasakojo ir Lietuvos Nepriklausomybės siekimo istoriją, o šalia Lenkijos vėliavos garbingai buvo iškabinta ir mūsų šalies vėliava,“ ‒ prisimena pedagogė Edita.

 

Pozityviai šį kolegų bendradarbiavimą mini ir A. Vaitekūniene: „Kolegos Lenkijoje skyrė mums daug malonaus dėmesio: mokyklos vadovas mus pasitiko dar oro uoste, lydėjo pirmąją viešnagės dieną ir pristatė mokymo įstaigos veiklą, lygiai taip netikėtai buvome pagerbtos šventiniuose renginiuose ‒ toks sutikimas paliko gilų įspūdį.“

 

Stazuote Lenkijoje 2018

 

EU flag Erasmus vect POSProjektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.