„Erasmus+“ patirtys: ūgtelėjo profesinė motyvacija, sustiprėjo pasitikėjimas savimi

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2019 vasario 21 11:57

Stazuote Lenkijoje 2018Tarptautinis mobilumas mokymosi tikslais atneša galimybes išmokti naujų technologijų, įtvirtinti turimus įgūdžius, palyginti mokymo(si) metodus, pasisemti vertingos profesinės patirties. Tai liudija Vilniaus technologijų mokymo centro mokiniai, būsimi mechatronikai ir elektronikai, pagal „Erasmus+“ programą viešėję Lenkijoje. Šešetukas ateities profesionalų: Ivona, Gvidas, Julius, Viktoras, Markas ir Tomas ‒ savo kailiu patyrė, kad profesinėms žinioms atšviežinti ir gilesnei motyvacijai išauginti pakanka vos poros savaičių. Apie tai ‒ mokinių pasakojime.

 
Jaunuoliai, Vilniaus technologijų mokymo centre besimokantys energetinių sistemų elektroniko bei automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko specialybių, pirmąją savaitę stažavosi Lenkijos Rybniko mieste įsikūrusiame profesinio mokymo centre „Zespol Szkol Technicznych“, antrąją  ‒ šios mokyklos socialinių partnerių įmonėje. 
 
Dėmesio centre ‒ profesinių kompetencijų tobulinimas
 
Pirmoji stažuotės savaitė, skirta išmėginti „Zespol Szkol Technicznych“ pedagogų taikomas praktikas, pasiteisino. „Praktinių užsiėmimų metu įtvirtinau turimas žinias, išmokau naujų dalykų, kurių dar nesimokėme Lietuvoje,“ ‒ pasakoja Ivona. Jai atitaria Gvidas: „Turbūt vienas iš įdomiausių užsiėmimų ‒ robotikos pamoka, nes prisiliesti prie šių technologijų dar neturėjome progos.“ Julius tikina labiau pramokęs schemų skaitymo, o štai Markas labiausia akcentuoja programavimo užsiėmimų naudą, džiaugėsi įgijęs darbo su  SIMATIC S7-1200 programa patirties. 
 
Pirmųjų užsiėmimų, atliepiančių inžinerinių kompetencijų mokymo tematika, metu įgytas patirtis papildė mokinių pažintiniai vizitai į vietines elektrines, elektros montavimo įmones ir robotizuotus bei mechanizacijos technologijas taikančius fabrikus, angliakasybos įmones. Šie verslai glaudžiai bendradarbiauja su „Zespol Szkol Technicznych“, čia praktikas atlieka ir įsidarbina didelė dalis inžinerinių specialybių mokinių. 
 
Vienoje iš tokių įmonių, kurioje eksploatuojamos programuojamos gamybinės linijos, praktiką antrąją stažuotės savaitę atliko Vilniaus technologijų mokymo centro mechatronikai ir elektronikai. Kiekvienas iš šešių mokinių gavo profesinių užduočių ir buvo apmokomi įmonėje dirbančių technikų. 
 
„Programavimo žinias, kurias patobulinau, stažuodamasis įmonėje, labai tikiuosi panaudoti ir įsidarbinęs Lietuvoje,“ ‒ sako projekto dalyvis Tomas. Jo kolegos Gvido manymu, „susipažinti su įmonėse esama įranga, valdyti jas, mokytis dirbti su technologijomis, kurios mokymo procese dar nėra taikomos, yra labai vertinga“. Tuo tarpu Ivona vertina tai, kad „praktika įmonėje, nors trumpa, davė patirties, leisiančios būti pranašesne specialiste“.
 
Stazuote Lenkijoje 2018 13
 
Ateičiai ‒ profesinis pranašumas ir geroji patirtis Lietuvai
 
Mokiniai pastebėjo, kad glaudus Rybniko profesinio mokymo centro bendradarbiavimas su verslu, leidžia tobulinti specialistų rengimą. Tomas prisimena: „Mokykla, ruošdama darbuotojus vietos įmonėms, turi tose įmonėse eksploatuojamą robotechniką ir taikomą programinę įrangą, nuolat ją atnaujina, tad praktinis mokymas mokykloje labiau atitinka tai, ką vėliau teko dirbti ir mums stažuojantis.“ Pasak Viktoro, tai turi įtakos ir metodiniam darbui su būsimais specialistais mokykloje. „Lenkijoje dirbama kiek kitaip ir pamokose, mat taikoma daugiau skirtingų metodų‒ mielai pasidalinsiu įgyta patirtimi su mokytojais Lietuvoje.“
 
Gvidas atkreipia dėmesį, kad stažuotės metu visi mokiniai mažiau ar daugiau tobulino bendravimo įgūdžius: „Komunikacija ir bendradarbiavimas kita kalba bei kitos kultūros žmonėmis ‒ ateityje praversianti patirtis, ypač, jei tektų dirbti su užsieniečiais.“ Jam pritaria ir Ivona, minėdama, kad stažuotėje mokytasi orientuotis kitoje aplinkoje, prisitaikyti prie kitokio gyvenimo ir darbo režimo. „Tai man buvo viena geriausių galimybių ugdyti savo ryžtingumą ir atkaklumą,“ ‒ tikina mergina.
 
Stazuote Lenkijoje 2018
 
EU flag Erasmus vect POSStažuotė organizuota įgyvendinant Vilniaus technologijų mokymo centro „Erasmus+“ projektą „Prof[net]work: įgūdžiai besimokančiai bendruomenei profesiniame mokyme“. Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.