Nuo 2019 m. sausio 1 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, oficialiai pertvarkomas į viešąją įstaigą pavadinimu Vilniaus technologijų mokymo centras

type your text for first image here

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, oficialiai pertvarkomas į viešąją įstaigą pavadinimu Vilniaus technologijų mokymo centras

Informuojame, kad naują Vilniaus technologijų mokymo centro svetainę rasite adresu:

www.vtmc.lt

PAŽANGI EUROPINĖ PATIRTIS RENGIANT POLIGRAFIJOS SPECIALISTUS | Tarptautinis projektas (mokymo centro), 2007-2008 m.

MVGPlogotipasVilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras vykdo Leonardo da Vinci mobilumo projektą  ,,Pažangi europinė patirtis rengiant poligrafijos specialistus‘‘,kurio tikslas suteikti profesijos mokytojams, rengsiantiems specialistus spaudos pramonei, naujų profesinei veiklai reikalingų teorinių žinių, praktinių gebėjimų bei naujų dalykinių kompetencijų poligrafijos srityje.


Projekto pradžia: 2007-07-01
Projekto pabaiga: 2008-06-30

 

Numatytos dvi dviejų savaičių trukmės profesinės išvykos į partnerių Danijoje (Kobenhavns tekniske skole) ir Olandijoje (INGRIN) mokymo įstaigas š.m. rudenį.
 

PROJEKTO DIENORAŠTIS

2007-09-09/ 2007-09-23

Profesinė išvyka į Kopenhagos technikos mokyklą (Kobenhavns tekniske skole , Danija), kurioje dalyvavo dvi Administravimo ir paslaugų skyriaus profesijos mokytojos Kristina Ališauskienė ir Rita Malakauskienė bei anglų kalbos specialybės mokytoja Violeta Čepinskienė.

 

Vizito metu mokytojos susipažino su Danijos profesinio mokymo sistema, sužinojo, kaip šioje šalyje rengiami kvalifikuoti žemesniosios grandies poligrafijos specialistai, atsižvelgiant į ES darbo rinkos reikalavimus; kaip organizuojamas ugdymo procesas Technologijų ir komunikacijų skyriuje bei jo padaliniuose, kur rengiami grafikos technikai (ofsetinės, skaitmeninės spaudos, šilkografijos , pospaudiminių darbų specialistai bei media grafikai; koks darbdavių vaidmuo siekiant parengti aukštos kvalifikacijos specialistus ir t.t.

 

Mokytojos lankėsi įvairiose pamokose (teorijos ir praktikos), susipažino su mokymo programomis bei dėstomais dalykais, mokykloje taikoma vertinimo sistema , bendravo su profesijos mokytojais ir mokiniais. Praktiškai susipažino su vienu iš spausdinimo būdų – šilkografija: rankiniu būdu pačios atsispausdino įvairius piešinius ir užrašus ant marškinėlių, kuriuos padovanojo projekto partneriai .

 

Vizito metu buvo aplankytos dvi spaudos įmonės: Schultz (Kopenhagoje), kuri turi du padalinius- ofsetinės ir skaitmeninės spaudos bei informacijos. Įmonėje, kurioje sumontuota moderni ofsetinės ir skaitmeninės spaudos technologinė linija, dirba 320 žmonių. Paprastai vieną spausdinimo mašiną aptarnauja 2 kvalifikuoti specialistai – operatorius ir pameistrys, pastarasis turi būti taip pat aukštos kvalifikacijos specialistas, kad reikalui esant galėtų pakeisti pagrindinį operatorių, nes dabas vyksta 3 pamainom.

 

Taip pat aplankyta šilkografijos įmonė PENTA, esanti Roskilde bei turinti pačią moderniausią skaitmeninės spaudos įrangą, o tarptautinėje parodoje už pristatytus gaminius apdovanota sidabro medaliu.

 

Susitikimų su mokyklos administracija, mokytojais ir mokiniais metu, mokytojos gavo daug įdomios informacijos ne tik apie Danijos švietimo sistemą , bet apskritai apie šalies ekonominį, politinį bei kultūrinį gyvenimą.

 

Grafikos skyriaus administracija organizavo įdomų susitikimą su darbdavių komiteto atstovais, kurie, pristatydami savo veiklą, nurodė, kad Danijos profesinio mokymo sistema remiasi trim pagrindiniais principais: ,,sumuštinio‘‘ /dualiniu ; socialinio partnerio įtraukimu į ugdymo procesą bei mokymusi visą gyvenimą. Buvo akcentuota tai, kad visos poligrafijos specialistų mokymo programos rengiamos ir tobulinamos tampriai bendradarbiaujant darbdaviams ir švietimo institucijoms. Būtent darbdavių atstovai iš įvairių kompanijų švietimo institucijoms teikia savo pasiūlymus, kokias kompetencijas ir kvalifikacijas privalo turėti šiandien jiems reikalingi specialistai. Todėl, atsižvelgiant į ateities perspektyvas poligrafijos pramonėje, sparčiai kylant technologijų lygiui, buvo nuspręsta rengti platesnio profilio spaudos specialistus-grafikos technikus, kurie galėtų atlikti ne tik spausdinimo, po spaudos, bet ir paruošiamuosius (dizaino) darbus.

 

Įdomi buvo ir kultūrinė programa, kurią parengė priimančioji organizacija. Aplankytos pačios įdomiausios istorinės ir kultūrinės Kopenhagos vietos: karalienės rūmai, karališkoji biblioteka, naujasis operos ir baleto teatras, garsioji undinėlė, planetariumas, Rosenberg slot- pati karališkiausia vieta Danijoje ( senieji karalių rūmai), akvariumas, žvejų kaimelis, kuriame, paragauta labai skanaus tradicinio daniško patiekalo - kiaulienos troškinio su žirneliais ir svogūnais. Pabuvota ir garsiojoje Kristianijoje- atskiroje respublikoje, kurios gyventojai visiškai ignoruoja įstatymus ir gyvena taip, kaip jie nori. Didžiulį įspūdį paliko garsioji Roskilde katedra, 1995 m. įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą , ir kurioje ilsisi visi Danijos karaliai, karalienės bei jų šeimų nariai.

 

Patys geriausi prisiminimai apie Kopenhagą ir nuoširdžius danus ilgam išliks mūsų atmintyje, o naujųjų mūsų kolegų iš Kopenhagos technikos mokyklos patirtis neabejotinai bus pritaikyta tobulinant spaudos ir pospaudos operatoriaus mokymo programą bei naujoviškai organizuojant ugdymo procesą Centre. Malonu tai, kad projekto partneriai iš Danijos susidomėjo Lietuva bei mūsų Centru ir pažadėjo būtinai atvykti į Vilnių.

 

 

 

Atsiliepimai ir įspūdžiai iš mainų programos Nyderlanduose vykdant projektą ,,Pažangi europinė patirtis rengiant poligrafijos specialistus‘‘

 
Indrė Norkeliūnė
Lietuvos spaustuvininkų asociacijos vykdančioji direktorė, atsakinga už specialistų mokymus

 

Vizito programa buvo sudaryta iš metodinių ir technologinių poligrafijos žinių perteikimo, supažindinimo su naujomis mokymo priemonėmis bei įrankiais, specializuotų mokymo institucijų ir centrų lankymo, vizitų į gamybines spaudos įmones, kuriose organizuojama studentų praktika, susitikimų su dėstytojais ir kitais poligrafijos pramonės specialistais.

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras puikiai organizavo išvyką, surengė susitikimus ir pasirengimą kelionei.

Priimančioji INGRIN organizacija buvo planingai ir atsakingai pasirengusi priėmimui, suteikė daug naudingos profesinės informacijos, skyrė atsakingą darbuotoją, kuris globojo viso vizito metu, suteikė naudingos informacijos apie specialistų rengimą, metodinę medžiagą, knygas ir kt. priemones. Vizito metu užmegzti kontaktai su mokymo specialistais, dėstytojais, ekspertais, Roterdamo grafikos koledžu, GOC mokymo centru, suteikta galimybė pasisemti žinių ir patirties apie kitos šalies spaudos pramonės ypatumus, pasitobulinti užsienio kalbos įgūdžius, susipažinti su Olandijos žmonėmis, jų tautiniais ypatumais ir tradicijomis, kultūra, istorija, architektūra.

Mainų vizitas buvo organizuotas puikiai, davė daug naudingų žinių ir aktualios informacijos, kuri reikalinga poligrafijos specialistų rengimui.

 Oland 1

Oland 2

Oland 3

   

Š.m. gegužės mėn.15 d. Lietuvos spaustuvininkų asociacijoje vyko ,,Apvalaus stalo‘‘ diskusijos, kuriose dalyvavo Leonardo da Vinčio mobilumo projekto Pažangi europinė patirtis rengiant poligrafijos specialistus dalyviai ir svečiai. Buvo pasidalinta įspūdžiais ir įgyta patirtimi dalyvaujant profesinėse išvykose į Kopenhagos technikos mokyklą ir INGRIN organizaciją Olandijoje.


VTVPMC projektų vadovė Violeta Čepinskienė kalbėjo apie Danijos profesinio mokymo sistemos ypatumus, akcentuodama 3 pagrindinius Danijos profesinio mokymo sistemos principus: dualinį mokymą, socialinių partnerių įtraukimą į mokymo procesą ir mokymąsi visą gyvenimą.

Profesijos mokytoja Rita Malakauskienė kalbėjo apie tai, kaip vyksta poligrafijos specialistų mokymas Kopenhagos technikos mokykloje: kokie dalykai dėstomi būsimiems poligrafijos specialistams (grafikos technikams), kaip mokytojai ruošiasi pamokoms ir jas praveda, kokie metodai taikomi, kaip vertinamos mokinių žinios, kaip mokymo procese taikomos IKT ir t.t.

Buvo diskutuojama ir apie praktinio mokymo organizavimą Danijos ir Olandijos profesinio mokymo institucijose, akcentuojant labai svarbų darbdavių vaidmenį, rengiant ES reikalavimus atitinkančius kvalifikuotus poligrafijos specialistus. LISPA vykdančioji direktorė Indrė Norkeliūnė pabrėžė tai, jog norint parengti kvalifikuotus specialistus spaudos įmonėms, būtinas glaudus ryšys su darbdaviais, kurie ne tik aktyviai dalyvautų rengiant mokymo programas, kaip tai daroma Danijoje ir Olandijoje, bet ir aprūpintų mokinius praktikos vietomis, suteikdami galimybę naudotis praktiniam mokymui reikalinga technine įranga.

VTVPMC mokytoja Rasa Buividavičienė taip pat kalbėjo apie tai, koks svarbus įmonių vaidmuo rengiant poligrafijos specialistus. Diskusijose taip pat dalyvavo LISPA projektų vadovė Valda Lapinskaitė ir UAB,,Firidas‘‘ Vilniaus biuro direktoriaus pavaduotoja Rasa Pukienė.

spaus 1

spaus 2

 

Š.m gegužės 29d. įvyko Leonardo da Vinčio mobilumo projektoNr.LLP-LdV-VETPRO-2007-LT- 0018 Pažangi europinė patirtis rengiant poligrafijos specialistus 

BAIGIAMASIS SEMINARAS          

 
VTVPMC direktorius V.Klemka pasveikino visus seminaro dalyvius. Vystymo skyriaus vedėjas A.Osokin trumpai apžvelgė Centre vykdomas projektines veiklas ir perspektyvas ateičiai, padėkojo projekto dalyviams už nuoširdų darbą, įgyvendinant šį projektą. Projekto vadovė V.Čepinskienė kalbėjo apie projekto eigą, rezultatus ir pamokas, akcentuodama tai, jog projekto įgyvendinimo sėkmę lemia darbo grupė, pasirinkti partneriai, numatytos tokios veiklos, kurias tikrai bus galima įvykdyti, ir ,žinoma, laiku atlikti visi darbai. Apie mokslo ir verslo ryšių stiprinimą remiantis projekto partnerių Olandijoje patirtimi, kalbėjo LISPA vykdančioji direktorė Indrė Norkeliūnė. VTVPMC dir. pavaduotoja ugdymui akcentavo naujos spaudos ir pospaudos operatoriaus mokymo programos svarbą ir naudingumą. Projekto dalyvė, VTVPMC mokytoja R.Buividavičienė dalijosi asmenine patirtimi dalyvaujant šiame projekte ir džiaugėsi tuo, kad iš Olandijos, ji , kaip dailės mokytoja, parsivežė labai daug gerų idėjų, kurias galės įgyvendinti ugdymo procese bei popamokinėje veikloje. VTVPMC vyresnioji profesijos mokytoja, projekto dalyvė R.Malakauskienė kalbėjo apie mokymo proceso organizavimo ypatumus ir IKT taikymą rengiant poligrafijos specialistus Kobenhavns tekniske skole (Danija), o Centro profesijos mokytoja K.Ališauskienė papasakojo apie tai, kaip šioje mokykloje organizuojamas praktinis mokymas. Projekto dalyviams buvo įteikti Europass mobilumo dokumentai ir pažymėjimai.
 

HPIM1105

HPIM1106

HPIM1111

HPIM1112

 

Copyright © 2019 www.vtvpmc.lt. Visos teisės saugomos.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.

Viešoji įstaiga, Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius, tel. / faks. (8 5) 247 7560, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300039885.