Nuo 2019 m. sausio 1 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, oficialiai pertvarkomas į viešąją įstaigą pavadinimu Vilniaus technologijų mokymo centras

type your text for first image here

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, oficialiai pertvarkomas į viešąją įstaigą pavadinimu Vilniaus technologijų mokymo centras

Informuojame, kad naują Vilniaus technologijų mokymo centro svetainę rasite adresu:

www.vtmc.lt

2015 m. | PROFESIJA - NE IŠ VADOVĖLIO (vidinis mokymo centras)

 

PROJEKTO

PROFESIJA – NE IŠ VADOVĖLIO“

NUOSTATAI

 1. I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projektas „Profesija ne iš vadovėlio“ yra Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro (toliau – Centras) vidinis projektas.

2. Projektą organizuoja Centro Vystymo skyrius.  Projekto koordinatorius – Vystymo skyriaus vedėja Toma Grabauskaitė, tel. (8 5) 277 2667, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

3. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Vilniaus miesto ir rajono bei Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 9-12 klasių mokiniams ir Jaunimo centrų auklėtiniams susipažinti su šiuo metu darbo rinkoje paklausiausiomis profesijomis ir profesinio mokymo centrų praktinio mokymo galimybėmis.

4. Projekto uždaviniai:

 1. parengti įvairių profesinių sričių 1-2 ak. val. trukmės kūrybinių-technologinių pamokų ir pažintinių vizitų ciklą;
 2. sudaryti kūrybinių-technologinių pamokų programas, kurių metu 9-12 klasių mokinių grupės turės galimybę praktiškai išmėginti specifines technologijas.
 3. supažindinti bendrojo lavinimo mokyklų, jaunimo centrų bendruomenę, mokinius ir mokytojus, su profesinio mokymo galimybėmis (organizuojamas 10 minučių pristatymas).
 1. II.PROJEKTO VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

5. Projektas vykdomas kiekvienų mokslo metų spalio-gegužės mėnesiais.

6. Projektas įgyvendinamas iki kiekvienų mokslo metų birželio 1 d.

 1. III.PROJEKTO DALYVIAI

 

7. Projekto tikslinė grupė – bendrojo lavinimo mokyklų, jaunimo centrų 9-12 klasių mokiniai.

 1. IV.PROJEKTO TURINYS

 

8. Projekto idėja / poreikis – teikti informaciją apie Centre vykdomas mokymo programas ir mokymo(si) galimybes, gerinti profesinio mokymo įvaizdi bei skatinti visuomenę ir jaunimą geriau pažinti profesinį mokymą.

9. Projektas apima šias veiklas:

 1. įvairių profesinių sričių 1-2 ak. val. trukmės kūrybinių-technologinių pamokų ir pažintinių vizitų ciklo visuose Centro skyriuose parengimas ir viešinimas;
 2. bendrojo lavinimo mokyklų mokinių ir jaunimo centrų auklėtinių vizitų į kūrybines-technologines pamokas organizavimas;
 3. profesinio mokymo centro galimybių pristatymas;
 4. bendradarbiavimo su kitomis mokymo įstaigomis plėtra ir palaikymas.

 

 1. V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10.  Aprūpinimas medžiagomis ir apmokėjimas už pravestus užsiėmimus.  Mokymams reikalingos medžiagos perkamos iš Centro lėšų pagal iš anksto prieš numatytų vizitų datas pateiktą sąmatą. Skyriuose projektą administruojantiems ir užsiėmimus vedantiems asmenims apmokėjimas už papildomą darbą skiriamas direktoriaus įsakymu pagal pravestų vizitų laiką.

 

11. Papildoma informacija apie projektą „Profesija – ne iš vadovėlio“  teikiama Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Vystymo skyriuje. Tel. (8 5) 277 2667, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

12. Projekto rezultatai skelbiami Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro internetinėje svetainėje www.vtvpmc.lt.

TVIRTINU

Direktorius

Vincentas Klemka

PROJEKTO „PROFESIJA – NE IŠ VADOVĖLIO“

VEIKLOS PLANAS

 

Eil. Nr. Numatomos vykdyti veiklos Data Vieta Atsakingi asmenys
1. Kūrybinių-technologinių pamokų ir pažintinių vizitų planų bei programų rengimas. Iki spalio 27 d. Visi Centro skyriai Pamokas ir ekskursijas vesiantys skyrių mokytojai.
2. Kūrybinių-technologinių pamokų ir pažintinių vizitų planų bei programų viešinimas. Nuolat nuo spalio 27 d. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos, jaunimo centrai, internetinės platformos: „Kam to reikia?“, „Mukis“ – Centro ir skyrių internetinės svetainės ir FB paskyros. Toma Grabauskaitė, skyrių internetinių svetainių ir socialinių paskirų administratoriai.
3. Vizitų organizavimas ir registravimas, reikiamos dokumentacijos parengimas. Nuolat nuo spalio 27 d. Vystymo skyrius. Toma Grabauskaitė
4. Projekto veiklų skyriuje koordinavimas, mokinių grupių sklandaus sutikimo, supažindinimo su Centro lankytojo tvarkos taisyklėmis, mokymo centro galimybių pristatymo organizavimas. Nuolat nuo spalio 27 d. ir vizitų metu. Visi Centro skyriai

APS – Nijolė Lukšienė

EMS – Danguolė Kazlauskienė

TVS – Gerda Griniuvienė

5. Kūrybinių-technologinių pamokų ir pažintinių vizitų vedimas. Vizitų metu. Visi Centro skyriai. Pamokas ir ekskursijas vesiantys skyrių mokytojai.
7. Projekto ataskaitų rengimas ir pristatymas, dokumentacijos dėl apmokėjimo už projekto koordinavimą skyriuose ir vizitų veiklų vedimą rengimas. Nuo birželio 1 d. Vystymo skyrius. Toma Grabauskaitė.
8. Projekto veiklų aptarimas su jo koordinatoriais skyriuose. Tobulinimo veiksmų aptarimas. Nuo birželio 1 d. Vystymo skyrius. Toma Grabauskaitė, Danguolė Kazlauskienė, Gerda Griniuvienė, Nijolė Lukšienė.

                      

Copyright © 2019 www.vtvpmc.lt. Visos teisės saugomos.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.

Viešoji įstaiga, Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius, tel. / faks. (8 5) 247 7560, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300039885.